<:::เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี:::>

 
   
  ข่าวกิจกรรม
   
 
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล  [ 18 ม.ค. 2554 ]


 

เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2555

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

นายจิรัฏฐ์ ธนันต์วรฤทธิ์  ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็ก

นายปัญญา  สุรสิงห์ไกรสร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่และสมาชิสภาเทศบาลฯ

นายปัญญา  สุรสิงห์ไกรสร นายกเทศบาลฯ กล่าวรายงานเปิดพิธี และอ่านคำขวัญวันเด็ก

กิจกรรมบนเวที มีการเล่นเกมส์และแจกของรางวัล

เปิดศูนย์รับลงทะเบียนเด็กที่เข้าร่วมงาน และแจกของขวัญ

นายกเทศบาลฯ และคณะผู้บริหาร มอบของรางวัลกับเด็กๆ

ห้องฉายภาพยนต์ อาคารชั้นบน ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่

เครื่องเล่นบ้านลม

ตุ๊กตาระบายสี

มุมเล่นเกมส์ต่างโดยพีๆ พนักงานเทศบาล

ศูนย์อาหารต่างๆ เช่น ไอศรีม น้ำดื่ม ก๋วยเตี๋ยว ฯ

บริการแจกนม กับเด็กทุกคน

คณะผู้บริหารแจกของขวัญกับเด็กโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ